Odbrana doktorske disertacije (Saša Janković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm.-med. biohemičar Saša Janković, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Procena rizika pri ekspoziciji organohalogenim kontaminantima i teškim metalima putem hrane“

Javna odbrana je zakazana za utorak 14.07.2015.. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 2

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Antonijević, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Zorica Bulat, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Aurelija Spirić, naučni savetnik u penziji, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd