Odbrana doktorske disertacije (Nađa Kostić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Nađa Kostić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Bioanalitika antiepileptika cviterjonske strukture nakon derivatizacije n-alkilhloroformatima primenom tečne hromatografije s masenom detekcijom“

Javna odbrana je zakazana za utorak 14.07.2015.. godine u 13,30 časova u amfiteatru br. 2

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Anđelija Malenović, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Nebojša Jović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
  3. Doc.dr Yannis Dotsikas, docent, asistent professor, Univerzitet u Atini, Grčka