Odbrana doktorske disertacije (Tijana Miletić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Tijana Miletić (rodj. Mihajlović) javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija i modelovanje procesa sušenja raspršivanjem u razvoju čvrstih farmaceutskih oblika primenom koncepta dizajniranja kvaliteta.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 17.06.2013. godine u 14,00 časova u Svečanoj sali na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Đurić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Vjera Pejanović, naučni savetnik, Hemofarm a.d., Vršac