Odbrana doktorske disertacije (Milkica Crevar Sakač)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Milkica Crevar Sakač, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Uticaj ekstrakta lista artičoke na metabolizam atorvastatina i optimizacija metoda tečne hromatografije za praćenje nastalih metabolita u biološkom materijalu“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 04.06.2015. godine u 12,00 časova u amfiteatru br. 4

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Vujić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Kotur Stevuljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Zoran Vujčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet