Odbrana doktorske disertacije (Nevena Kardum)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Nevena Kardum, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog statusa i profil masnih kiselina kod zdravnih osoba sa i bez faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 01.06.2015. godine u 12,30 časova u amfiteatru br. 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd
  3. Dr Marija Glibetić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
  4. Dr Aleksandra Konić-Ristić, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
  5. Dr Aleksandra Stefanović, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet