Istraživačka stanica Petnica organizuje Škole za studente osnovnih i doktorskih studija

Istraživačka stanica Petnica organizuje Škole za studente osnovnih i doktorskih studija: "Petničku školu hromatografije i masene spektrometrije (osnovni nivo)" i " Petničku školu hromatografije i masene spektrometrije (napredni nivo)" 
 
Termin održavanja Škole hromatografije i masene spektrometrije - napredni nivo - od 20. do 25. septembra 2015. godine, a Škole hromatografije i masene spektrometrije - osnovni nivo - od 25. do 30. septembra 2015. godine.

Cena škole iznosi 250 EUR po učesniku i uključuje predavanja, praktičan rad, kao i smeštaj i obroke u Istraživačkoj Stanici. Postoji mogućnost stipendiranja nekoliko učesnika sa po 50 evra.

Kroz Školu hromatografije i masene spektrometrije učesnici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama hromatografije, modernim hromatografskim tehnikama, jonskim izvorima i analizatorima u masenoj spektrometriji, tandemnom masenom spektrometrijom i sl. Praktični rad u okviru ove škole obuhvata kompletan put analize realnog uzorka od pripreme, rada na instrumentu, do obrade i tumačenja rezultata sa mogućnošću primene navedenih tehnika u različitim oblastima poput forenzike, hemije životne sredine, hemije lekova, fitohemije itd. U zavisnosti od profila prijavljenih kandidata biće organizovane pojedinačne grupe, tako da će svako od zainteresovanih kandidata moći da prođe primenu ovih tehnika u oblasti koja ga najviše interesuje.
Nakon završetka Škole, polaznici će dobiti sertifikat ISP o pohađanju.

Adresa za kontakt: 
hem@petnica.rs