Odbrana doktorske disertacije (Marko Jovanović)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da će kandidat mag. farm. Marko Jovanović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Teorijska i hemometrijska analiza retencionih mehanizama odabranih lekova u tečnoj hromatografiji hidrofilnih interakcija“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 14.05.2015. godine u 10,00 časova u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mirjana Medenica, predsednik komisije, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Biljana Stojanović, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Miroslav Šober, redovni profesor, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet