Odbrana doktorske disertacije (Anđelka Kovačević)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Andjelka Kovačević javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Lipidne nanočestice stabilizovane nejonskim polihidroksilnim surfaktantima: postupak dobijanja, karakterizacija, stabilnost i inkorporiranje lekovite supstance“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 30.04.2015. godine u 10,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Gordana Vuleta, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Jela Milić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Dr Rainer H. Muller, redovni profesor, full professor, Institute of Pharmacy, Free University of Berlin, Germany.