Odbrana doktorske disertacije (Ana Đorđević-Vujičić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut – med. biohemičar Ana Đorđević – Vujičić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Selekcija specifičnih antigena virusa humane imunodeficijencije i virusa hepatitisa C za prognostičke i dijagnostičke ELISA testove korišćenjem bioinformatičkih metoda.

Javna odbrana je zakazana za utorak 25.06.2013. godine u 13.00 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Spasojević – Kalimanovska, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr Nevena Veljković, viši naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  3. Prof. dr Zorica Stojić – Vukanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet