Odbrana doktorske disertacije (Ivan Pavlović)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivan Pavlović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Farmakognozijsko ispitivanje podzemnih organa srpske velestike, Ferula heuffelii Griseb. ex Heuffel (Apiaceae)“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 18.03.2015. godine u 16,30 časova u Amfiteatru 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Silvana Petrović, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Mirjana Radenković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet