Stručna tribina "Značaj vakcinacije za zdravstvenu zaštitu u našoj zemlji"

Stručna tribina "Značaj vakcinacije za zdravstvenu zaštitu u našoj zemlji" će biti održana u ponedeljak, 02.03.2015. u 17 časova u svečanoj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Tribinu će svojim kratkim izlaganjima otvoriti prof. dr Vera Pravica, imunolog; prof. dr Srđan Pašić, pedijatar; prof. dr Dragan Delić, infektolog i dr Goranka Lončarević, epidemiolog. Posle kratkog uvoda predviđena je diskusija na temu neophodnosti vakcinacije.