10th ORPHEUS CONFERENCE

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu poziva vas na 10th ORPHEUS Conference: An International Congress on PhD Education koja će se održati u Boegradu od 16. do 18. aprila 2015. Detaljnije informacije možete naći na http://orpheus2015.smarttravelpco4.rs/