Međunarodna FP7/COST konferencija mladih istraživača

Međunarodna FP7/COST konferencija mladih istraživača (Computational Chemistry for Neurological Targets) će biti održana od 6. do 8. maja 2015. godine u hotelu Park-Beograd. Konferenciju organizuje FP7/COST - CM1103 projekat: Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain (http://www.cost.eu/COST_Actions/cmst/Actions/CM1103) u saradnji sa Katedrom za Farmaceutsku hemiju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Mladi istraživači - učesnici konferencije treba da prikažu rezultate istraživanja iz oblasti kompjuterske hemije, medicinske hemije i farmakologije koja doprinose razvoju novih lekova za terapiju i dijagnozu neuroloških oboljenja (20 minuta izlaganje).

Za prijavljivanje mladih istraživača potrebno je do 15. februara 2015 poslati ime učesnika, e-mail adresu i naslov izlaganja organizatoru konferencije Doc. dr. Katarini Nikolić (knikolic@pharmacy.bg.ac.rs). Učesnici sa Farmaceutskog fakulteta ne plaćaju kotizaciju.

Pored mladih istraživača na konferenciji će učestvovati gostujući predavači iz Španije, Hrvatske, Velike Britanije,Turske, kao i nekoliko gostujućih predavača sa Beogradskog Univerziteta.