Odbrana doktorske disertacije (Marije Đokić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Marija Đokić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje fizičkohemijskih i aerodinamičkih karakteristika čestica leka dobijenih mikronizacijom u spiralnom vazdušnom mlaznom mlinu i sušenjem raspršivanjem“.

Javna odbrana je zakazana za petak 16.01.2015. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc. dr Jelena Đuriš, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Ljiljana Solomun, naučni saradnik, Hemofarm a.d., Vršac