II Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem

II Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva, održaće se u Bečićima, 28-31.maja 2015. godine. Dodatne informacije možete pronaći na zvaničnoj internet strani.