Odbrana doktorske disertacije (Jelene Č. Živković)

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Jelene Č. Živković, pod naslovom:

„Morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih vrsta roda Veronica L. (Plantaginaceae)“

Javna odbrana je zakazana za  četvrtak 25.12.2014. godine u 13 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zoran Maksimović, mentor, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Teodora Janković, viši naučni saradnik, mentor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd
  3. Prof.dr Slavica Ražić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Branislava Lakušić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Dr sc. Tatjana Ćebović, docent, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet