Odbrana doktorske disertacije (Jelene S. Arsenijević)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Jelene S. Arsenijević, pod naslovom:

„Hemijska i farmakološka karakterizacija herbe samoniklog i plantažno gajenog panonskog timijana, Thymus pannonicus All. (Lamiaceae)“

Javna odbrana je zakazana za  ponedeljak 29.12.2014. godine u 12,15 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zoran Maksimović, mentor, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slavica Ražić, mentor, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Tatjana Ćebović, docent, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet
  4. Dr sc. Milica Drobac, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Dr sc. Ivan Šoštarić, docent, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet