Odbrana doktorske disertacije (Jovane Kovačević)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Jovane Kovačević, pod naslovom:

„Razvoj tolerancije i fizičke zavisnosti tokom ponavljane primene diazepama kod pacova: uloga modulacije GABAA receptora sa α1 i α5 podjedinicama“

Javna odbrana je zakazana za  petak, 26.12.2014. godine u 15 časova u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, mentor, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu-Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije.