Odbrana doktorske disertacije (Vladimir Dobričić)

Obaveštavamо Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Dobričić Vladimira, pod naslovom:

„Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke osobine amida korteinskih kiselina antiinflamatornih steroida“

Javna odbrana je zakazana za  ponedeljak, 22.12.2014. godine u 12 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  1. Prof. dr Olivera Čudina, mentor, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Bojan Marković, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Doc.dr Katarina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Sote Vladimirov, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Dr Vesna Jaćević, viši naučni saradnik, Centar za kontrolu trovanja, Vojnomedicinska akademija, Beograd