Odbrana doktorske disertacije (Neda Milinković)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farmaceuta-med. biohemičara Nede Milinković, spec. med. biohemije, pod naslovom:

„Značaj određivanja biomarkera resorpcije i stvaranja kostiju kod pacijenata sa krajnjim stadijumom bolesti bubrega“

Javna odbrana je zakazana za  05.11.2014. godine u 12.00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1.      Prof. dr Svetlana Ignjatović, mentor, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu –Farmaceutski fakultet
2.      Prof.dr Nada Majkić-Singh, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3.      Prof.dr Višnja Ležaić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet