Dodela zlatnog indeksa

Proslava  50 godina od upisa na Fakultet i dodela zlatnog indeksa održana je 23. 10. 2014, u Svečanoj sali Fakulteta.