Odbrana doktorske disertacije (Marija Mašković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Mašković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Multikriterijumski pristup optimizaciji hromatografskih metoda za farmaceutsku analizu perindopril t-butilamina.

Javna odbrana je zakazana za petak 28.06.2013. godine u 14,00 časova u Amfiteatru 4 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Darko Ivanović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc. dr Biljana Stojanović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc. dr Andjelija Malenović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc. dr Zorica Stanimirović, docent, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
  • Dr sc Yannis Dotsikas, Univerzitet u Atini, Farmaceutski fakultet, Atina, Grčka