Odbrana doktorske disertacije (Ivana Kocić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivana Kocić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Biofarmaceutska karakterizacija tableta sa trenutnim oslobađanjem levotiroksin-natrijuma.

Javna odbrana je zakazana za nedelju 30.06.2013. godine u 10,00 časova u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr sc Branislava Miljković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr sc Jelena Parojčić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc Irena Homšek, naučni saradnik, Galenika a.d., Beograd