Odbrana doktorske disertacije (Milica Lukić)

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Milice Lukić, pod naslovom:

„Formulaciona istraživanja dermokozmetičkih emulzija za vlaženje kože: koncept uporedne reološke, teksturne i senzorne procene“

Javna odbrana je zakazana za  16.10.2014. godine u 16,30 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Gordana Vuleta, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slobodanka Tamburić, redovni profesor, University of the Arts London – london College of Fashion
  3. Dr Nebojša Cekić, docent, Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet
  4. Dr Veljko Krstonošić, docent, Univerzitet Novi sad – Medicinski fakultetProf. dr Snežana Savić, mentor, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet