Odbrana doktorske disertacije (Ivana Stanojković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut-medicinskog biohemičara Ivana Stanojković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Pokazatelji oksidativnog stresa i inflamacije kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća i komorbiditetom“

Javna odbrana je zakazana za 13.10.2014. godine u 16,00 časova u amfiteatru br. 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Branislava Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet