Odbrana magistarske teze (Jasna Savić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Jasna Savić javno braniti magistarsku tezu pod naslovom:

„Značaj određivanja holesterola u malim, gustim česticama lipoproteina niske gustine i galektina-3 kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom“

Javna odbrana je zakazana za utorak 30.09.2014. godine u 11,30 časova u amfiteatru A4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nataša Bogavac Stanojević, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc. dr Aleksandra Zeljković, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet