Odbrana doktorske disertacije (Dodevska Margarita)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.inž. hemije Dodevska Margarita javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje uticaja ukupnih dijetnih vlakana i rezistentnog skroba na smanjenje faktora rizika za pojavu dijabetes melitusa tipa 2 kod gojaznih pacijenata sa poremećenom glikoregulacijom“

Javna odbrana je zakazana za utorak 30.09.2014. godine u 9,30 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Brižita Đorđević, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slađana Šobajić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Vesna Dimitrijević-Srećković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  4. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Prof.dr Ivanka Miletić, redovni profesor, emeritus, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet