Odbrana doktorske disertacije (Anđelo Beletić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm.-medicinskog biohemičara Anđelo Beletić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj naslednih i stečenih faktora na nivo homocisteina u krvi bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 29.09.2014. godine u 13,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Duško Mirković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Nada Majkić-Singh, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr Valentina Đorđević, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  5. Dr Aleksandra Dudvarski-Ilić, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet