Odbrana doktorske disertacije (Daniela Ardalić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.inž.medicinske biohemije Daniela Ardalić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Pokazatelji oksidativnog stresa, lipidni profil i status enzima paraoksonaza 1 tokom trudnoće bez komplikacija i nakon porođaja“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 25.09.2014. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slavica Spasić, redovni profesor emeritus, mentor, predsednik komisije Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Aleksandra Stefanović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Željko Miković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet“