Odbrana doktorske disertacije (Ivan Jančić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. mol. biol. Ivan Jančić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj polimorfizama TNF-α (- 308 G/A) i IL -6 (- 174 G/C) gena na aktivnost reumatoidnog artritisa i terapijski odgovor na etanercept“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 26.09.2014. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nevena Arsenović Ranin, redovni profesor, mentor, predsednik komisije Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Zorica Stojić-Vukanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Mirjana Šefik-Bukilica, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet“