Odbrana doktorske disertacije (Biljana Bufan)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr. sc. Biljana Bufan javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakteristike dendritskih ćelija različitih sojeva pacova“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 25.09.2014. godine u 13,00 časova u amfiteatru br. 2

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Stojić-Vukanić, vanredni profesor, mentor, predsednik komisije Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Gordana Leposavić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Mirjana Dimitrijević, naučni savetnik, Centar za imunološka istraživanja „Branislav Janković“ Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“