Odbrana magistarske teze (Dragana Bogdanović Marković)

Obaveštavamо stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu magistarske teze dipl. farmaceuta Dragane Bogdanović Marković, pod naslovom:

„Prirodne kozmetičke emulzije na bazi hidroksistearil alkohola i hidroksistearil glukozida: procena strukture, stabilnosti i in vivo efekata na koži“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 15.09.2014. godine u 15,30 časova u biblioteci Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, soba 307, kula B, na Univerzitetu u Beogradu -Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Gordana Vuleta, redovni profesor, član,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Sonja Vesić, član, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet