Odbrana doktorske disertacije (Svetlana Milovanović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Svetlana Milovanović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Hemometrijski pristup u ispitivanju moksonidina, njegovih nečistoća i potencijalnih degradacionih proizvoda primenom metode tečne hromatografije i masene spektrometrije“.

Javna odbrana je zakazana za utorak 09.09.2014. godine u 11,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mira Zečević, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Ljiljana Živanović, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Doc.dr Biljana Otašević, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet