Drugi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem "Teorija i praksa nauke u društvu: izazovi i perspektive"

Drugi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem “Teorija i praksa nauke u društvu” organizuje se u cilju integracije savremenih znanja o teoriji i praksi nauke u društvu, kroz disciplinarne i multidisciplinarne pristupe. Sagledavanje mogućnosti nauke i njene kreativne primene mogu pomoći da izađemo iz raznih kriza (svetske i domaće ekonomske krize, problema tranzicije, moralne krize, kao i potcenjivanja obrazovanja, nauke i kulture) i dosegnemo društvo znanja koje je sinonim za XXI vek. Pozivaju se autori da pošalju svoje teorijske radove, empirijske studije, rezultate i dobre primere učenja/nastave nauke i tehnologije, kao i lokalne, regionalne, evropske i međunarodne projekte (ostvarene, aktuelne i buduće). U skladu sa dokumentima EU, pozivaju se i autori koji nisu iz oblasti
nauke, a rade na primeni nauke u obrazovanju, struci, kulturi i svakodnevnom životu, da takođe sa radom učestvuju na Simpozijumu.

TEME SIMPOZIJUMA 

1. ULOGA NAUKE I TEHNOLOGIJE U DRUŠTVU
2. UTICAJ NAUKE I TEHNOLOGIJE NA ŽIVOTNU SREDINU
3. OBRAZOVANJE I NAUKA
4. NAUČNA I OBRAZOVNA POLITIKA
5. KULTURA I NAUKA
6. MULTIDISCIPLINARNOST U NAUCI

Više informacija o Simpozijumu možete pogledati ovde ili na sajtu Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta.