VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem-predkongresni kursevi

U okviru naučnog programa VI kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, akreditovana su i 4 predkongresna kursa. Više informacija o kursevima možete naći ovde.