VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem održaće se od 15. do 19. oktobra 2014. godine u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza. Pogledajte II obaveštenje o Kongresu.