Odbrana doktorske disertacije (Aleksandra Konić-Ristić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sc Aleksandra Konić – Ristić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj biljnih polifenola na aktivaciju trombocita i njihovu agregaciju sa ćelijama endotela, krvnim i malignim ćelijama“.

Javna odbrana je zakazana za utorak 16.07.2013. godine u 12,00 časova u Amfiteatru 2 na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr sc Ivan Stanković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr sc Ivanka Miletić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc Katarina Šavikin, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd
  4. Dr sc Marija Glibetić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za medicinska istraživanja, Beograd
  5. Dr sc Tatjana Srdić – Rajić, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd