Odbrana doktorske disertacije (Bojana Vidović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Bojana Vidović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Uticaj suplementacije alfa-liponskom kiselinom na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod obolelih od shizofrenije“.

Javna odbrana je zakazana za subotu 19.07.2014. godine u 12,00 časova u amfiteatru A2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Brižita Đorđević, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc. dr Srđan Milovanović, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Slavica Spasić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Ivanka Miletić, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Prof. dr Ivan Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet