Održan prijemni ispit

U zgradi Saobraćajnog fakulteta, 8. i 9. jula, održan je prijemni ispit za kandidadte za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet.