Odbrana doktorske disertacije (Ivana Đuričić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr.sci Ivana Đuričić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj omega-3 masnih kiselina iz različitih dijetarnih izvora na faktore rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti kod ispitanika srednjih godina“.

Javna odbrana je zakazana za subotu 12.07.2014. godine u 11,00 časova u amfiteatru A2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Sladjana Šobajić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Jelena Kotur - Stevuljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Sanja Mazić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet