Odbrana doktorske disertacije (Emil Jakovljević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Emil Jakovljević javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Prospektivna studija upotrebe antibiotika i stanja bakterijske rezistencije kod hospitalizovane dece“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 10.07.2014. godine u 16,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr Georgios Konstantinidis, mentor, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet

3. Prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu - Medicinski fakultet