Odbrana doktorske disertacije (Aleksandar Obradović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat, doktor medicine Aleksandar Obradović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Periferni kalcijumski kanali T-tipa i GABA (A) receptori kao ciljna mesta dejstva lekova u terapiji neuropatskog bola

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 26.05.2014. godine u 15,00 časova u Svečanoj sali

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr Sonja Vučković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet