Odbrana doktorske disertacije (Tatjana Vodnik)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat prim. mr sci Tatjana Vodnik javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Značaj preoperativnog i postoperativnog određivanja biomarkera sepse za dijagnozu i prognozu intraabdominalnih infekcija“.

Javna odbrana je zakazana za petak 09.05.2014. godine u 10,30 časova u Amfiteatru 4
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Nada Majkić - Singh, redovni profesor u penziji, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Doc. dr Nenad Ivančević, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet