PREDAVANJE: LEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA U FOKUSU

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru manifestacije KARIJERA I JA u organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu održaće se predavanje na temu ”Lekovi i medicinska sredstva u fokusu” u četvrtak, 3. aprila 2014. godine u Svečanoj sali sa početkom u 13 časova.
Predavanje će održati Mr farm. Pavle Zelić, iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Studenti će imati priliku da saznaju koji su zadaci farmaceuta u ALIMS-u ali uloga koju ALIMS ima na druge poslove koje farmaceuti obavljaju, kroz niz primera će se pokazati kako prijaviti neželjenu reakciju na lek i medicinsko sredstvo i zašto je to važna obaveza, kako prepoznati falsifikovani lek, informisati se preko internet stranice ALIMS, itd...

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), državno regulatorno telo odgovorno za to da pacijentima u Srbiji budu dostupni kvalitetni, efikasni i bezbedni lekovi i medicinska sredstva, na raznim poslovima zapošljava 64 farmaceuta u stalnom radnom odnosu i još 11 na određeno vreme. Oni rade kako u centru za humane lekove, gde procenjuju dokumentaciju o leku, ali i u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji ALIMS, centru za informacije, pa čak i u veterinarskom i sektoru za medicinska sredstva.

Predavanje je otvoreno za sve studente i diplomce Farmaceutskog fakulteta, a prijavljivanje potrebno radi planiranja okvirnog broja materijala.

Studenti za ovo predavanje mogu da se prijave na sledećem linku: http://goo.gl/GphT1x , ili da posete sajt Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs .

Kompletan raspored dešavanja, događaja "Karijera i JA" u periodu od 25. marta do 16 aprila možete pogledati u dokumentu: raspored