Odbrana doktorske disertacije (Aleksandra Stojković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Aleksandra Stojković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Biofarmaceutska karakterizacija interakcije ciprofloksacina i jona metala“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 20.02.2014. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Parojčić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Zorica Đurić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  3. Dr Owen I Corrigan, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College, University of Dublin