Odbrana doktorske disertacije (Ana Ninić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Ana Ninić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Genska ekspresija enzima antioksidativne zaštite u tkivima pacova i humanoj krvi: uticaj spoljnih faktora i korelacija sa biohemijskim markerima oksidativnog stresa“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 20.02.2014. godine u 13,15 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Spasojević - Kalimanovska, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Slavica Spasic, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Nataša Bogavac - Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Jelena Kotur - Stevuljević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Dr Gordana Joksić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke "Vinča"