Odbrana doktorske disertacije (Sonja Vučen)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Sonja Vučen javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Formulacija i karakterizacija rastvorljivih mikroigala za kontrolisanu transdermalnu isporuku ketoprofena inkapsuliranog u polimerne nanočestice“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 23.12.2013. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Gordana Vuleta, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 
  3. Prof. dr Jela Milić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Prof. dr Slobodan Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Tehnološko metalurški fakultet