Odbrana doktorske disertacije (Lidija Memon)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr Lidija Memon javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Značaj odredjivanja simetričnog dimetil-L-arginina i N-terminalnog fragmenta natriuretskog propeptida B tipa kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i transplantiranim bubregom“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 23.12.2013. godine u 12,15 časova u Amfiteatru A3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  1. Prof. dr Vesna Spasojević Kalimanovska, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nataša Bogavac Stanojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Sanja Simić Ogrizović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet