Odbrana doktorske disertacije (Jelena Ranđelović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Jelena Ranđelović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Dizajniranje peptidnih i nepeptidnih inhibitora proteinskih interakcija ciklin-zavisne kinaze 9 i ciklina T1 primenom računarskih metoda“.

Javna odbrana je zakazana za utorak 17.12.2013. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Savić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Slavica Erić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Ivan Juranić, redovni profesor, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
  4. Prof. dr Zorana Tokić Vujošević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  5. Prof. dr Mire Zloh, profesor, School of Pharmacy, University of Herdfordshire, UK