Odbrana doktorske disertacije (mr Aleksandre Petrović)

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata mr Petrović Aleksandre pod naslovom:

„Primena koncepta dizajna kvaliteta u ranoj fazi farmaceutskog razvoja tableta sa modifikovanim oslobađanjem aktivne supstance“.

Javna odbrana je zakazana za subotu 07.12.2013. godine u 11,00 časova u Amfiteatru broj 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Đurić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Svetlana Ibrić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Slavica Ristić, naučni saradnik, Institut Galenika a.d., Beograd